Basiskompetanse i arbeidslivet

Basiskompetanse i arbeidslivet

Tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) gir støtte til opplæring for ansatte med kort formell utdanning. VOX lyser hvert år ut midler til kurs i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter.

Private og offentlige virksomheter kan søke

Chr. Thams ressurs kan arrangere kurs for din bedring/virksomhet

Ta kontakt via post%thamsressurs.no

lenke til informasjonsfilmer om betydningen av økt basiskompetanse:

https://www.youtube.com/watch?v=LjjX26MvZKU

https://www.youtube.com/watch?v=LTt2LTekNCQ

For mer informasjon gå inn på http://www.vox.no

Logo TF