desentralisert hogskoleutdanning

Desentralisert høgskoleutdanning 2018/2019

Høgskoleutdanning der du bor - link til studiekatalog finner du ved å trykke på denne linken

Ditt lokale studiested via studiesenteret.no er ved Chr. Thams ressurs og studiesenter, Orkdal vidaregåande skole, Orkdalsvegen 340, 7300 Orkanger

Chr. Thams ressurs og studiesenter har siden 2004 distribuert høgskolestudier fra Studiesenteret.no. I de senere årene har studiesenteret.no formidlet studier fra Høgskolen Innlandet (Økonomiske og administrative fag), Høgskolen i Sør-Øst Norge (lærerutdanning) og Universitetet i Nord (Pedagogikk, rådgivning og IT-fag).

Typisk organisering er at forelesningene kjøres hver 14.dag, hvor studenter og foreleser møtes til en videobasert forelesning. Foreleser kobles da opp mot alle studiesentrene.

Chr. Thams ressurs et lokalt studiesenter ved Orkdal videregående skole. Her legger vi til rette for at studenter skal få følge forelesninger via nett eller samles i små grupper for å jobbe sammen om felles fag.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har vedtatt å kjøpe 80 prosent av studiesenteret.no. Oppkjøpet medfører at Chr. Thams ressurs og studiesenter får tilgang til hele studiekatalogen til det som i realiteten er en av landets tyngste offentlige utdanningsinstitusjoner. I tillegg får studiesenteret også forsking som en del av sin portefølje, fordi HiOA eier flere forskingsinstitusjoner. 

For folk som vil ta en høyskoleutdanning medfører oppkjøpet i konkret forstad at studenter slipper å reise til f.eks Oslo for å gjennomføre studiet, og ikke minst at studentene kan velge hvilket som helst utdannelsesløp ved HiOA.

 

Logo TF