Fagbrevforberedende kurs

Vi arrangerer kurs i mange fag. Gjennomført kurs gir det beste grunnlaget for å gå opp til den teoretiske eksamen som alle må bestå for å få fagbrev.

Når eksamen er bestått, kan alle voksne over 25 år - med minst 5 års relevant yrkeserfaring - melde seg opp til fagprøve. (Se mer informasjon under "Rett til videregående opplæring".

Her er eksempler på fagområder vi kan arrangere kurs i:

 • Renholdsoperatør
 • Transport og logistikk
 • Salg, service og butikkfag
 • Helsefagarbeider
 • Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Kjemi og prosessfag
 • Industrimekanikerfag
 • Platearbeiderfag
 • Sveisefag
 • Produksjonstekniker
 • Elektriker
 • Evt. andre

Gjennomføring: Et fagbrevkurs går vanligvis over ett år med en avsluttende eksamen til slutt. Undervisningen foregår som regel på ettermiddag/kveld og kurset har ett omfang på ca. 100 timer.

 Fagstoff: I løpet av kurset gjennomgås den viktigste teorien til programfagene (yrkesfagene). Elementer fra noen av de allmenne fagene kan trekkes inn i undervisningen ved behov.

Vi arrangerer kurs dersom det melder seg nok deltagere i et fag. Alle voksne som ønsker å delta på fagbrev kurs, må registrere seg på www.vigo.no.

NB! Vi ønsker at alle søkere tar kontakt med oss via post%thamsressurs.no slik at vi kan gi relevant informasjon og hjelpe hver enkelt med registreringa på vigo.no.

 

Logo TF