Fagbrev som renholdsoperatør

Interaktivt kurs for praksiskandidater – Renholdsoperatør (RH03-01)

Ansvarlig for gjennomføring: Fosen ressurssenter

Varighet: August 2020 – juni 2021

Læreplan: https://www.udir.no/kl06/SLG3-01

Antall timer: ca. 100 timer, som inkluderer undervisning, oppgaver og individuell veiledning underveis fram mot skriftlig eksamen våren 2021.

Deltakerantall: Min. 15 deltakere

Pris: 18 000nkr for søkere uten voksenrett.

Læringsplattform: Dokker. Registrer ny bruker på https://app.dokker.com/  

Voksenrett: Registrer deg i Vigo voksen før 1. juni 2020 (https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo) Skriv "Interaktivt kurs" i merknadsfeltet på siste arkfane. Ta kontakt med ditt nærmeste ressurssenter om du ønsker veiledning.

Påmelding: https://trondelag.pameldingssystem.no/renholdsoperatorfaget

Struktur: 

  • Fagstoff presenteres gjennom videostreamer o Kurslærer lager filmer som legges ut hver andre uke
  • Kurslærer publiserer oppgaver knyttet til hver film o Vi bruker læringsplattformen Dokker
    • Kurslærer foretar oppgaveveiledning på besvarelsene dine
  • Veiledning på videokonferanse o Hver andre uke
    • Tema for veiledningen knyttes til den aktuelle filmen og oppgavene knyttet til den

 

 

2– ukers perioder på undervisningen

 

Uke 1

Uke 2

 

Kurslærer

Legger ut periodens film på Dokker

 

Kurslærer legger ut oppgaver knyttet til filmen

Live-veiledning på videokonferanse

 

Vurderer besvarelser i Dokker

Deltaker

Ser periodens film

 

Jobber med oppgaver

Deltar på live-veiledning (enten hjemmefra eller på nærmeste videregående skole) Leverer inn besvarelse i Dokker

Kontaktinformasjon: Ingrid Hoftun (tlf. 998 26 563), Arve Ophaug (tlf. 414 27 866)

 

 

  

Bilder fra www.ndla.no 

Logo TF