Fagbrev som renholdsoperatør

Har du lang erfaring fra Renholdsbransjen?

 • Ta fagbrev som renholdsoperatør - ett fagbrev gir trygghet!

Omfang og gjennomføring:
Kurset har et omfang på ca. 100 timer og arrangeres en kveld pr. uke. Undervisningen tar for seg sentrale kompetansemål i programfagene. Det blir ikke undervist i de allmenne fagene.
Som deltager på vårt kurs får du god og tradisjonell klasseromsundervisning. Mot slutten av kursperioden er det lagt opp til eksamensforberedende undervisning, inkludert løsning og gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver

Krav: Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter, muntlig og skriftlig, på minimum B1-nivå

Faglig innhold/eksempler på relevante opplæringsmål:

Planlegging:

 • vurdere og planlegge renholdsbehov
 • vurdere og velge kostnadseffektive metoder
 • velge renholdsutstyr

Renhold:

 • ulike typer overflatebehandling
 • bruk av ulike typer utstyr og metoder
 • vurdere kvalitet i arbeidet
 • begrunne valg av kjemikalier, utstyr og metode

Bransjelære:

 • etiske retningslinjer for faget og bransjen
 • gjøre rede for gjeldende regelverk innen Helse, miljø og sikkerhet
 • drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen

Eksamen og fagbrev
Eksamen er en tverrfaglig teoretisk eksamen som avholdes på våren. Deltagerne må selv melde seg opp. Når eksamen er bestått, kan deltagerne melde seg opp til den endelige fagprøven dersom praksiskravet på 5 år er innfridd.

Trenger du mer informasjon send en epost til post%thamsressurs.no

 

 

Logo TF