Fagbrev i kjemiprosessfaget

Fagbrev i kjemiprosessfaget
Har du lang erfaring fra industrien, men mangler formell kompetanse?

  • Hvorfor ikke ta fagbrev i kjemiprosessfaget?
  • Et fagbrev gir trygghet!

Chr. Thams ressurs tilbyr et komprimert kurs som skal forberede deltagerne til å gå opp i en tverrfaglig eksamen som bygger på læreplanene fra vg1, vg2 og vg3

Omfang og gjennomføring:
Kurset har et omfang på ca. 100 timer og arrangeres en dag (evnt. kveld) pr. uke

Krav: Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter, muntlig og skriftlig, på minimum B1-nivå

Planlagt oppstart: dato ikke fastsatt

Undervisninga tar for seg sentrale kompetansemål i programfagene. Det blir også gitt undervisning i noen av de allmenne fagene, som f.eks matematikk og fysikk.
Mot slutten av kursperioden er det lagt opp til eksamensforberedende undervisning, inkludert løsning og gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver.

Eksamen og fagbrev
Eksamen er en tverrfaglig, teoretisk prøve.
Når eksamen er bestått kan deltagerne melde seg opp til den endelige fagprøven dersom praksiskravet på fem år er innfridd.

Pris og finansiering
For deltagere over 25 år, som har minimum 3 års relevant praksis og som ikke har gjennomført videregående utdanning tidligere, er kurset gratis (se egen informasjon om voksenrett).
For øvrige deltagere vil kurset koste ca. kr. 25000,- (avhenger av antall deltagere), i tillegg kommer læremateriell på ca. kr. 2 000,- og et eksamensgebyr på ca. kr. 1 000,-

Trenger du mer informasjon send en epost til post@thamsressurs.no


kjemiogprosess.jpg

Logo TF