PÅMELDING FAGBREVKURS

Før du melder deg på via dette skjema, ønsker vi at du har vært i kontakt med oss for å få vurdert din realkompetanse og eventuell voksenrett.

Påmelding er bindende, og ved innsendelse av skjema påtar du deg betalingsansvar for kursavgift.


Avlysning og avbestilling av kurs

Chr. Thams ressurs kan avlyse planlagte kurs dersom det er for få påmeldte deltagere

Når kursdeltagere trekker sin påmelding gjelder følgende;

  • avbestilling mer enn 20 virkedager før kursstart, faktureres kun forskuddet på kr. 2000,-.
  • avbestilling mindre enn 20 virkedager før kursstart eller ved manglende frammøte må hele kursavgiften betales.

Annet; Ved akutt sykdom, ulykke, skade, akutt alvorlig forverring av kronisk lidelse eller død som rammer de nærmeste - vil ingen sum bli fakturert. Kursdeltager må da snarest mulig ta kontakt med oss.

Deltagerinformasjon

Fakturainformasjon

Logo TF