Excel

Excel for nybegynnere

20.12.2016

Excel for nybegynnere

Målet for kurset er at deltagerne skal få grunnleggende kunnskaper om Excel som verktøy og være i stand til å bruke regneark på en hensiktsmessig måte, både privat og i jobbsammenheng.

Kursets innhold:

 • Overblikk over hva Excel kan brukes til og hvordan Excel "tenker"
 • Bestanddelene av Excel; celler, kolonner, rader, ark, båndet og verktøylinjen for hurtigtilgang
 • Legge inn tekst og tall, redigere og angre
 • Merke celle, kolonner, rader og hele regnearket - med og uten mus
 • Fylle inn serier (datoer, måneder, kombinasjon tekst/tall)
 • Flytte og kopiere celler og områder
 • Sette inn og slette rader og kolonner
 • Endre alt celleinnhold vs. redigere deler av celle
 • Formler vs. funksjoner (skrive og redigere en formel og en funksjon, bruke funksjonene summer, gjennomsnitt, maks(størst), min og antall)
 • Relativ og absolutt cellereferanse
 • Enkel celleformatering (for eksempel farge, størrelse, justering, valuta, antall desimaler og prosent)
 • Sideformatering (utskriftsformat, liggende/stående side, skalere, topp- og bunntekst, gjenta overskriftsrader)
 • Arbeide med flere regneark i samme arbeidsbok (sette inn nye ark, slette, flytte, endre navn, merke flere, oppheve merking, gjøre endringer i mange ark på en gang, kopiere ark innenfor samme arbeidsbok, kopiere ark til andre arbeidsbøker, bruk av formler og funksjoner på tvers av regneark, skrive ut merkede ark/skrive ut hele arbeidsboken)
 • Enkel listebehandling (sortering og filtrering)
 • Formatere en tabell

Kursavgift:
Kurset koster kr. 1800,- inkl. kursmateriell og kaffe
Deltagerne må stille med egen pc og programmet Excel på kurset

 

Tid og sted:
Kurset har et omfang på 9 timer og går over 3 kvelder ved Orkdal vidaregåande skole (Follo)

Onsdag 01.02.2017 kl. 1800 - 2100
Onsdag 08.02.2017 kl. 1800 - 2100
Onsdag 15.02.2017 kl. 1800 - 2100

Bindende påmelding skjer via vår hjemmeside innen fredag 20.01.2017

Logo TF