hogskolen i oslo og akershus

Gladnyhet for studiesenteret

07.09.2017

Styret i HIOA vedtok enstemmig å kjøpe opp 80 % av aksjene i paraplyorganisasjonen vår Studiesenteret.no. Det ligger til grunn for oppkjøpet at HIOA skal stille hele sin portefølje til disposisjon for nettverket. Vi gleder oss til å fortsette den gode jobben studiesenternettverket vår gjør, nå med HIOA sin faglige tyngde i ryggen.

Dette er strålende nyheter for alle som har et studiesenter knyttet til nettverket vårt i sin nærhet.

Logo TF