Psykisk helsearbeid

20.12.2016

Chr. Thams ressurs tilbyr et etterutdanningskurs i psykisk helsearbeid for ansatte i barnehager, skoler og for andre interesserte.

Målet for kurset er at deltagerne skal få innblikk i sentrale utfordringer knyttet til sentrale utfordringer knyttet til psykisk helsearbeid bland barn og ungdom. Deltagerne skal etter kurset bli bedre i stand til å ivareta barn og ungdom med spesielle behov.

Sentrale tema:

  • Spesialundervisning, tilpasset opplæring og ulike undervisningsmetoder
  • Ulike perspektiver på psykisk helse
  • Gode relasjoner - hvordan jobbe systematisk
  • Hvordan skape godt læringsmiljø gjennom god klasseledelse
  • Miljøarbeid i praksis
  • Individuelle opplæringsplaner

Omfang og gjennomføring:
Kurset har et omfang på 18 timer og går over 6 kvelder.
Til hver samling blir det utarbeidet et kurshefte. Det er ikke nødvendig å disponere egen PC

Tid og sted:
Orkdal vidaregåande skole (Follo) Kl. 1800 - 2100


onsdag 01.03.2017
onsdag15.03.2017
onsdag 22.03.2017
onsdag 29.03.2017 og
onsdag 05.04.2017

Pris: Kurset koster kr. 3550,- (inkl. kursmateriell)

For å få kursbevis må du delta må minst fire samlinger.

 

Kursholder:

 

Inge-Ernald Simonsen er utdannet psykolog. Han er psykologspesialist i klinisk psykologi og har en doktor ingeniørgrad fra NTNU innen ledelse og organisasjonsutvikling. Han jobber til daglig ved PPT for Sør-Trøndelag fylkeskommune, Orkdalskontoret. Han har i en årrekke jobben innen psykisk helsevern, med akuttpsykiatri, døgnbehandling og poliklinisk behandling. Han har også 7 års erfaring med internasjonalt utviklings- og bistandsarbeid.

 

Påmelding kun via vår hjemmeside.

Ved for få påmeldte vil kurset bli avlyst

For mer informasjon ta kontakt med Morten Aspås på tlf. 95831836 eller epost -  post@thamsressurs.no

 

Logo TF