Om oss

 

Chr. Thams ressurs utvikler, formidler og gjennomfører opplæringstiltak for voksne innen både offentlig og privat sektor.

Ressurssenteret er et felles ressurssenter for Orkdal og Meldal videregående skoler. Vi har som mål å øke kompetanse i lokalsamfunnet gjennom å tilby spesialtilpasset voksenopplæring i samsvar med ønsker og behov. Vi ønsker å bidra til at flest mulig får dekket sitt behov for etter- og videreutdanning i nærheten av hjemstedet sitt.

Aktivitetene omfatter i prinsippet all kurs- og etterutdanningsvirksomhet med utspring i skolens kompetanse, lærerkrefter, utstyr og lokaliteter.

 

Vi tilbyr:

  • Høyskolestudier
  • Kurs på videregående skoles nivå
  • Forskjellige temakurs av varierende omfang (f.eks sertifiseringskurs) 

Virksomheten til Chr. Thams ressurs skal bidra til å utvikle Orkdal og Meldal videregående skoler slik at skolene blir en framtidsretta institusjon som tar vare på elevene ut fra sine forutsetninger og sørger for at elevene utdannes for arbeidslivet. 

 

Undervisningslokaler
Ved Orkdal Vgs disponerer Chr. Thams ressurs lokaler som er godt egnet til klasseundervisning, arbeid i små grupper og selvstudium. Vi kan legge til rette for videokonferansendervisning, både for små og store grupper. Elever/studenter som ønsker å ta nettbaserte studier (videregående skole eller høgskole/universitet) har mulighet til å følge forelesninger fra vårt studiesenter ved Orkdal vgs.

 

Samtalepartner

Dersom du har planer om utdanning/videreutdanning, ta kontakt med oss for en samtale. 

 

Utdanning for voksne

Ressurssenteret arbeider med å utvikle kontakten med NAV, høgskoler og andre institusjoner som driver med kurs/opplæringsvirksomhet. Målet er å få til et best mulig utdanningstilbud for voksne i Orkdal- og Meldalsregionen.

 

Avlysing og avbestilling av kurs

Chr. Thams ressurs kan avlyse planlagte kurs dersom det er for få påmeldte deltakere 

 

Når kursdeltagere trekker sin påmelding gjelder følgende;

  • Avbestilling mer enn ti dager før kursstart er kostnadsfritt
  • Avbestilling 9-5 dager før kursstart faktureres 25% av kurspris
  • Avbestilling mindre enn fem dager før kursstart eller ved manglende frammøte faktureres hele kursprisen.

Annet: Vet akutt sykdom, ulykke, skade, akutt alvorlig forverring av kronisk lidelse eller død som rammer de nærmeste, vil ingen sum bli fakturert. Kursdeltager må da snarest mulig varsle kursarrangør.

 

 

 

 

Logo TF