Varme arbeider

Trenger du sertifisering i varme arbeider?

Vi tilbyr kurs i varme arbeider på forespørsel

  • Kursets lengde skal være på minst 7,5 klokketimer inkl. eksamen, hvorav minst 5 klokketimer skal være teoretisk undervisning
  • Hver kursdeltager skal gjennomføre en slokkeøvelse med håndslokker (pulver eller skum)
  • Antall kursdeltagere skal ved hvert kurs ikke overstige 25 personer
  • hver kursdeltager skal få en håndbok godkjent av Prosjektstyret

 

Etter hvert kurs skal hver kursdeltager gjennomgå en individuell eksamen  med;

  • eksamensoppgaver fra Norsk brannvernforening for å vise at vedkommende har nødvendige kunnskaper i "Brannvern ved utførelse av varme arbeider"
  • nødvendige kunnskaper i "Brannvern ved utførelse av varme arbeider"
  • Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen
  • Hver kursdeltager kan gå opp til eksamen inntil tre ganger før han/hun må gå hele kurset om igjen

For mer informasjon ta kontakt på post@thamsressurs.no

 

Logo TF