Bedriftsintern opplæring

Chr. Thams ressurs tilbyr fleksibel utdanning for verksteder som arbeider offshore, onshore og med sveising av armering

Mange verksteder har behov for å gjennomføre bedriftsintern opplæring av egne ansatte.

  • Kvalitetsstandarder som NS-EN ISO 9001 fokuserer på kunnskap for at det skal gi god kvalitet

Fagemner kan være -

Utførelsesstandarder med fokus på krav til sveis

  • Norsok standarder mot offshore
  • Prosesskode 2, Hovedprosess 8 mot Statens vegvesen
  • DNV- standarder
  • NS-EN 1090-2 Utførelse av stålkontstruksjoner
  • NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner
  • NS-EN 17660 Sveising av armeringsstål

ISO 9001 og ISO 3834 - Hvordan etablere KS-systemer i praksis

Kvalifisering av sveiseprosedyrer pWPS - WPQR - WPS

Andre sveiserelaterte emner kan tilpasses etter ønske

 

For mer informasjon og pris - kontakt Bjørnar Værnes på tlf. 926 81 727 eller epost bjova%trondelagfylke.no

 

Logo TF