strekkprove

Internasjonal sveiseingeniør (IWE)

IWE - Internasjonal sveiseingeniør
Opptakskrav:
- Ingeniørfaglig Bachelor, innen bygg, maskin, kjemi eller lignende
- Godkjenning som kandidat, av Norsk sveiseteknisk forbund

Planlagt oppstart;
- 21.08.2018

Ønsker du å bli godkjent som Internasjonal sveiseingeniør?

Det internasjonale markedet kommer stadig nærmere og internasjonale sertifiseringsorganer vil ikke nødvendigvis godkjenne nasjonale utdanninger.

Vi tilbyr kurs via videokonferanse. Det betyr at du ikke trenger å være lenge borte fra jobben, du kan sitte på jobb og følge forelesningene!

Hvorfor ta utdanning som Internasjonal sveiseingeniør?

For å:

 • tilfredsstille gjeldende kompetansekrav til ansvarlig sveisekoordinator i både landbaserte byggeprosjekter og byggeprosjekter offshore
 • tilfredsstille næringslivets behov for internasjonale sveiseingeniører
 • tilfredsstille krav i nasjonale og internasjonale standarder der det er krav om sveiseingeniør
 • tilfredsstille myndighetskrav som sveiseingeniør
 • være fagperson i bedriften som sveiseingeniør

Kravene til sveisekoordinatorer kan finnes i flere standarder:

 • NORSOK standard M-601 - Welding and inspection of piping
 • NORSOK standard M-101 - Structural steel fabrication
 • NS-EN 1090 - Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumskontruksjoner
 • NS-EN ISO 17660 - Sveising av armering

Byggebransjen har de siste årene fått konkrete krav om å ha kvalifisert sveisekoordinator.

Kandidater som er godkjent for opptak av Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF), vil etter å ha fullført IWE-programmet, være kvalifisert Internasjonal Sveiseingeniør med diplom utstedt av NSF/IIW (International Institute of Welding).

 Total kursavgift inkl. søknadsgebyr og diplomavgift til Norsk sveiseteknisk forbund  kr. 100 500,- pr deltager

Hvorfor velge Chr. Thams ressurs?
- Hos Chr. Thams ressurs får du utdanningen til en fast pris da vi kjører komplette utdanninger og ikke modulbasert løsning.
- Er du forhindret fra å delta på en forelesning, kan du ta den igjen senere på et tidspunkt som passer deg og din jobbsituasjon!

Påmelding skjer kun via skjema her, da du ved innsendelse av skjema må bekrefte at du har lest og forstått kurs og betalingsvilkår - samt legge inn en autentiseringskode for at påmeldingen skal bli registrert hos oss.

Søknad om godkjenning sendes direkte til NSF via denne linken. Søknadsgebyr er inkludert i vår kursavgift og skal ikke betales direkte til NSF. 

Gjennomføring:

 • kurset går på dagtid mellom kl. 0830 - 1530
 • kurset blir lagt opp som en kombinasjon av undervisning, oppgaveløsning hjemme og et prosjektarbeid som leveres
 • undervisningen skjer via videokonferanse
 • oversikt over fremdriftsplan/kursplan utleveres før kursets oppstart (gjøres tilgjengelig via læringsplattformen It's Learning)
 • kurset går over ca. 12 måneder
 • stipulert lesebelastning inkludert undervisningstid er 381 timer. Dette er i henhold til International Institute of Welding (IIW) sine retningslinjer for IWE-utdanningen.
 • kursdeltagerne må selv kjøpe de nødvendige lærebøker og standarder for bruk under kurset, og for å ha i ettertid. Informasjon gjøres tilgjengelig via læringsplattformen It's Learning
Logo TF