Påmelding sveisefaglige utdanninger

Vilkår og betingelser

For å få godkjenningsdiplom fra Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF) må du på forhånd melde deg opp på standard skjema for den aktuelle godkjenningen. Søknadsskjema sendes ut fra Chr. Thams ressurs ved påmelding, og skjema returneres Chr. Thams ressurs da vi fakturerer søknadsgebyr og diplomavgift. Det skal derfor ikke betales noen avgift til NSF for våre deltagere da Chr. Thams ressurs sørger for dette (inkludert i prisen).

Uteblir godkjenning fra Norsk sveiseteknisk forbund, vil deltager ikke få utstedt diplom fra IIW, men en bekreftelse på deltagelse på utdanningen med gjennomgått pensum. 

Avlysning og avbestilling

Chr. Thams ressurs kan avlyse planlagte utdanninger dersom det er for få påmeldte deltagere

Når deltagere trekker sin påmelding gjelder følgende;

  • avbestilling mer enn ti dager før start er kostnadsfritt
  • avbestilling 9-5 dager før oppstart faktureres 25% av kurspris
  • avbestilling mindre enn fem dager før oppstartsdato eller ved manglende frammøte faktureres hele prisen

Annet; Ved akutt sykdom, ulykke, skade, akutt alvorlig forverring av kronisk lidelse eller død som rammer de nærmeste - vil ingen sum bli fakturert. Deltager må da snarest mulig varsle arrangør

  

Jeg bekrefter å ha lest og forstått vilkårene

Logo TF