Visuell bedømming og sveiseinspeksjon

Kurs i visuell bedømming og sveiseinspeksjon iht. NS-EN 1090

Dagskurs

Kursets varighet: kl. 0800 til 1600
Sted: Orkdal vidaregåande skole, Orkanger
Antall deltagere: Maks 15 deltagere, forbehold om min. 10 deltagere for å starte opp
Pris: kr. 2650,- pr deltager

Kurset passer for alle som jobber med visuell kontroll og sveiseinspeksjon, dette inkluderer sveisere, sveiseformenn, prosjekterende og prosjektledere. Kurset skal gi økt forståelse og skape holdninger iht. sveisekontroll og sveiseutførelse. Kurset fører ikke frem til sertifisering, men gir Godkjenning for utførelse av visuell kontroll iht. NS-EN 1090.

Det er ingen krav til formell kompetanse, men man bør ha kjennskap til sveisefaget

Kurset omfatter:
Grunnleggende sveiseteori:

 • Sveisemetoder, sveiseforbindelser, sveisesymboler, sveisens utseende og sveisefeil
 • Innføring i ulike NDT metoder
  VT, MT, PT, UT, RT og ET
 • Gjennomgang av relevante standarder tilknyttet sveiseutførelse og sveisekontroll
  NS-EN ISO 5817/NS-EN ISO 6520
  NS-EN ISO 17637
  NS-EN ISO 9712
  NS-EN 287-1/NS-EN 9606-1
  NS-EN 1090-2
 • Praktisk vurdering av sveiseobjekter, samt bruk av ulike instrumenter for visuell kontroll

Kurset er et samarbeid mellom Chr.Thams ressurs og Axess AS, og er ment å gi økt kunnskap om sveiseutførelse, sveiseinspeksjon og sveisekontroll hos deltagerne

 

Axess

 

Påmelding skjer kun via skjema her

 

Det blir utstedt diplom etter fullført kurs som gir godkjenning iht. NS-EN 1090

- kurset fører ikke frem til sertifisering

 

Logo TF