klimavennligkompetanse

Temakurs

Chr. Thams ressurs tilbyr i samarbeid med Studiesenteret.no ulike typer kurs, seminarer og fagdager under samlenavnet Klimavennlig kompetanse.

Disse overføres til et auditorium ved Orkdal vgs via videokonferanse.

Målgruppen er bedrifter, offentlige instanser eller andre organisasjoner som har behov for påfyll av viktig kompetanse.

Klimavennlig kompetanse betyr at det ikke skal være nødvendig å reise lange avstander for å delta på et kurs eller seminar. I tillegg skal dette være et tilbud til organisasjoner som ønsker å bygge et godt klima for kunnskap og utvikling i egne rekker, ved at kollegaer og team får anledningen til å utvikle seg sammen.

 

Tilbudet skal være mest mulig dagsaktuelt, for eksemper når nye, lovpålagte oppgaver skal iverksettes.

Eksempel på kurs vår 2018 

  • Grunnkurs i arbeidsmiljø/ 40-timers HMS-kurs - 17 og 1801.2018 og 13 og 14.02.2018
  • Juridiske rammer for personalledelse - 25.01.2018 - 22.02.2018 og 22.03.2018
  • NS 8407 - alminnelige kontraktsbestemmelsesr for totalentrepriser - 16.03.2018
  • Nye regler for behandling av personopplysninger - 24.04.2018

For mer informasjon se http://www.studiesenteret.no/

Logo TF