Trenger du Generell studiekompetanse?

Studiekompetanse for voksne 
23/5-regelen gjelder inntak til høgskoler og universitet, og sier at dersom du er over 23 år, har 5 års arbeidserfaring og 6 fag (norsk, engelsk, historie, naturfag, matematikk og samfunnsfag) har du generell studiekompetanse. 

Med generell studiekompetanse kan du tas opp til grunnutdanning ved universiteter og høyskoler. Ønsker du opplæring i et eller flere av disse fagene må du registrere deg på www.vigo.no, velg voksenopplæring.

 

Ta gjerne kontakt med oss for å få hjelp!


Nettbasert voksenopplæring
Sør-Trøndelag fylkeskommune har tilbud om nettbasert videregående opplæring for voksne i alle 6 fag som inngår i kravet til generell studiekompetanse etter 23/5-regelen.
Som deltager i nettskolen blir man fulgt opp av en lærer og det gis termin- og standpunktvurdering.

Det er et tilbud som tilbys vederlagsfritt for alle som har rett på gratis voksenopplæring jft. §4A-3 i opplæringsloven.

Andre voksne som ikke har denne retten, kan også søke. Dersom det blir ledige plasser, vil disse gå til voksne uten rett. Det er ingen søknadsfrist på nettskolen, men det er begrenset antall plasser på hvert enkelt fag.

Nettskolen er et asynkront tilbud slik at de voksne kan arbeide med skolesysler når de vil og hvor de vil.

Les mer om nettskolen her:

http://www.stfk.no/Tjenester/opplaring/Elev/STFK-Nettskole-/

Les mer om hvordan du søker her:

http://www.stfk.no/Tjenester/opplaring/Elev/Voksenopplaring/ 

 

Ta opp igjen fag?
Mangler du karakter i ett eller flere fag fra videregående skole? Eller ønsker du å forbedre karakteren du allerede har?

Dersom du har planer om å ta opp igjen fag som privatist, eller ønsker økt kompetanse av andre årsaker kan Chr. Thams tilby undervisning etter behov. Vi vil prøve å gi deg undervisning i det faget/de emnene du trenger og formidler kontakt med en erfaren lærer som kan hjelpe deg fram mot eksamen.

For mer informasjon ta kontakt!

Logo TF