Historie - Generell studiekompetanse

Chr. Thams ressurs tilbyr våren 2018 et komprimert kurs som skal forberede deltagerne til å gå opp til en muntlig eksamen i historie. Kurset bygger på læreplanen i historie for allmennfaglig påbygning i videregående skole (HIS1003).

Omfang og gjennomføring
Kurset har et omfang på 50 timer og arrangeres en kveld pr. uke ved Orkdal vidaregåande skole, det vil si 4 undervisningstimer à 45 min i 17 uker. Undervisningen tar for seg sentrale kompetansemål i faget.

Kursperioden:
uke1 - 19 (minus vinterferie og påske).

Faglig innhold
Faget historie tar for seg hele menneskehetens historie, fra de første sivilisasjonene, gjennom antikken og middelalderen fram til det moderne samfunnet vi er en del av. Faget legger like stor vekt på vår egen norske historie som verdenshistorien.

Eksamen
Faget har en muntlig eksamen som avholdes våren 2018.
Du må selv melde deg opp til privatisteksamen innen 01.02.2018.

Pris og finansiering
Kurset koster kr. 8000,-.
I tillegg kommer utgifter til lærebok og et eksamensgebyr på ca. kr. 1 100,-.

Informasjon og påmelding
Dersom du er interessert i et slikt kurs og ønsker mer informasjon, ring 72 81 38 48/ 72 81 18 99 eller send en epost til post@thamsressurs.no

Bindende påmelding via vår hjemmeside innen 01.12.2017.

Logo TF