Matematikk - Generell studiekompetanse

Ønsker du å skaffe deg studiekompetanse slik at du kan komme inn på en høskole eller et universitet?

Voksne over 23 år med til sammen 5 års yrkeserfaring kan få studiekompetanse ved å ta eksamen i følgende fag: samfunnsfag, historie, norsk, engelsk, matematikk og naturfag.

Chr. Thams ressurs tilbyr skoleåret 2017/2018 et komprimert kurs som skal forberede deltagerne til å bestå skriftlig eksamen i faget matematikk. Kurset bygger på læreplanene for matematikk i videregående skole.

 

Kurset er godt egnet for tidligere elever i videregående skole som ønsker å forbedre karakteren sin.

 

Kursets omfang og gjennomføring:
Kurset har et totalt omfang på 60 timer og arrangeres en kveld pr. uke ved Orkdal vidaregåande skole, det vi si 4 undervisningstimer 'a 45min i 29 uker
Under kurset vil det bli undervist i de viktigste kompetansemålene i læreplanen. Deltagerne må være innstilt på å jobbe mye med faget mellom hver kurskveld.

 

Faglig innhold:

MAT1005 https://www.udir.no/kl06/MAT6-03 (2PY)
MAT1015 https://www.udir.no/kl06/MAT5-03 (2P)

 

Eksamen:
Deltagerne må selv melde seg opp til privatisteksamen innen 01.02.2018

MAT1005: Eksamen våren 2018

 

Pris:

MAT1005 (2PY, 60t) kr. 9 600,-
MAT1015 (2P, 60t) kr. 9 600,-

I tillegg kommer utgifter til lærebøker og et eksamensgebyr på ca. kr. 1 100,-.

 

Informasjon og påmelding

Dersom du er interessert i et slikt kurs og ønsker mer informasjon, ring  72 81 18 99 eller send en epost til post@thamsressurs.no
Bindende påmelding via vår hjemmeside innen 01.11.2017

Logo TF