Samfunnsfag - Generell studiekompetanse

Ønsker du å skaffe deg studiekompetanse slik at du kan komme inn på en høgskole eller et universitet?

Voksne over 23 år med til sammen 5 års yrkeserfaring kan få studiekompetanse ved å ta eksamen i følgende fag: samfunnsfag, historie, norsk, engelsk, matematikk og naturfag. 

Chr. Thams ressurs tilbyr høsten 2017 et komprimert kurs som skal forberede deltagerne til å gå opp til en muntlig eksamen i samfunnsfag. Kurset bygger på læreplanen i samfunnsfag i videregående skole (SAF1001).

 

Omfang og gjennomføring:
Kurset har et omfang på 30 timer og arrangeres en kveld pr. uke ved Orkdal vidaregåande skole, det vil si 4 undervisningstimer 'a 45 min i 10 uker. Undervisningen tar for seg sentrale kompetansemål i faget.

 

Faglig innhold:
Samfunnsfag er bygd opp rundt fager sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Du får kunnskaper om hva som definerer et samfunn og hvordan vi mennesker lever sammen. Du lærer om det norske politiske systemet og næring- og arbeidslivet i Norge. Vi ser også på hvordan det internasjonale samfunnet fungere, og hvordan Norge er en viktig del av det globale samfunnet.

Her er hovedområdene med noen utdrag fra hvilke tema vi belyser:
Individ og samfunn: Sosialisering, familie og samliv, kjønnsroller og forskjeller, kriminalitet og omfang i Norge
Kultur: Norsk kultur, urfolk og minoriteter, samer, kulturkonflikter, religion og kultur.
Politikk og demokrati: Demokrati og diktatur, politiske partier og ideologier, valgordning og innflytelse i Norge, hvordan det norske politiske systemet er oppbygd.
Arbeids- og næringsliv: Personlig økonomi, norsk arbeidsliv, arbeidsmiljø, velferdssamfunnet, lønn og lønnsforhandlinger, bedriftsetablering.
Internasjonale forhold:Internasjonale organisasjoner som FN, NATO, WHO, EU, konsekvenser av globalisering, krig og konflikter, fattigdom og miljøutfordringer.

 

Eksamen
Faget har en muntlig eksamen.

Du må selv melde deg opp til privatisteksamen innen gjeldende frister.

 

Pris:
Kurset koster kr. 5 300,-
I tillegg kommer utgifter til lærebøker og et eksamensgebyr på ca. kr. 1 100,-.

 

Informasjon og påmelding:
Dersom du er interesser i et slikt kurs og ønsker mer informasjon, ring 72 81 38 48 / 72 81 18 99 eller send en e-post til post@thamsressurs.no

Bindende påmelding via vår hjemmeside.

Logo TF